Docieramy do każdego
miejsca w Polsce

Realizujemy nawet bardziej wymagające SLA, dysponujemy wyspecjalizowanymi inżynierami oraz odpowiednimi zapasami magazynowymi.

Jesteśmy dyspozycyjni siedem dni w tygodniu

Każdy system informatyczny wymaga bieżącej obsługi technicznej i szybkiej reakcji w sytuacjach krytycznych. Mamy spore doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem IT, dlatego udostępniamy naszym klientom usługi serwisowe na terenie całej Polski.

Wsparcie techniczne może obejmować:

  • serwis pogwarancyjny
  • wsparcie techniczne
  • aktualizacja oprogramowania
  • audyt
  • wdrożenie rozwiązania
  • konsultacje techniczne
  • szkolenia

Trzy poziomy problemów 

01.
Poziom
podstawowy

Konsultacja techniczna, pytania i wsparcie merytoryczne

02.
Poziom
standardowy

Problemy, które nie mają wpływu na ciągłość procesów biznesowych.

03.
Poziom
krytyczny

Sytuacja, w której dany system nie spełnia swoich podstawowych funkcjonalności, powodując przerwę w procesach biznesowych.

Po otrzymaniu zgłoszenia nasi inżynierowie rozpoczynają analizę problemu i starają się go rozwiązać zdalnie w jak najkrótszym czasie.
Możliwe są dwa sposoby zdalnego rozwiązywania problemów. Inżynier, po otrzymaniu zgłoszenia, odpowie na nie telefonicznie i pomoże zlokalizować źródło problemu. Następnie inżynier wsparcia dostarczy rozwiązanie i pomoże w jego implementacji.

Jeśli problem nie może być rozwiązany telefonicznie, inżynier zdalnie zaloguje się do systemu, który wykazuje problemy. Po przeanalizowaniu danych, zaproponuje rozwiązanie i pomoże w jego zaimplementowaniu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, konfiguracja może zostać przeprowadzona w sposób zdalny.

Jeśli zgłoszony problem wymaga obecności inżyniera, jesteśmy w stanie dotrzeć do naszych klientów nawet w ciągu 4 godzin, aby zażegnać kryzys. Inżynier, po przybyciu do wskazanej lokalizacji, wymieni uszkodzony sprzęt, naprawi występujący problem i przywróci poprawne działanie systemu sprzed awarii. Zastąpiony sprzęt inżynier zabierze ze sobą lub zorganizuje jego transport.

Czas, w którym nasz inżynier powinien pojawić się w lokalizacji klienta jest liczony od momentu, w którym zadecydujemy, że wsparcie On-Site jest niezbędne. Ta zasada nie obejmuje serwisów z gwarantowanym czasem naprawy.

W ramach serwisu DAY & NIGHT + GT2R zapewniamy gwarantowany czas rozwiązania problemów poziomu 1. W ramach standardowych warunków serwisu oferowany jest 4, 12 i 24 godzinny gwarantowany czas naprawy. Gwarantowany czas naprawy nie dotyczy problemów związanych z oprogramowaniem.

Zapewnienie stabilnej pracy zakupionych urządzeń wymaga aktualnych wersji oprogramowania. Jeżeli serwis dostawcy lub itprojekt wskaże potrzebę aktualizacji oprogramowania, wówczas zostaną udostępnione właściwe materiały. Aktualizacja oprogramowania jest realizowana przez naszego inżyniera zdalnie lub On-Site, w zależności od potrzeby.

Wiemy jak ważna jest dbałość o sprzęt i jego skalowalność. Oferujemy cykliczne przeglądy serwisowe On Site, w ramach których inżynier loguje się do systemu objętego kontraktem serwisowym, zbiera logi oraz przeprowadza ich analizę.

W przypadku wykrycia problemu, zostaje on rozwiązany na miejscu, lub w przypadku braku takiej możliwości, zostaje złożone zgłoszenie serwisowe. W sytuacji stwierdzenia konieczności aktualizacji oprogramowania, operacja taka zostaje przeprowadzona na miejscu podczas przeglądu.

Znamy się na rozwijaniu środowiska IT i chętnie dzielimy się wiedzą, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje nam rynek. Na życzenie klientów przeprowadzamy audyty infrastruktury IT, obejmujące zebranie informacji, weryfikację, analizę oraz raport końcowy na temat środowiska IT i realizowanych w nim procesów.

Chcesz skorzystać
z naszych usług serwisowych?

Dbamy o nieprzerwane działanie klastra HPC Orzeł
i dostarczamy usługi serwisowe do instytucji publicznych i firm.