W niewielkich środowiskach IT wykonywanie tych zadań nie jest specjalnie kłopotliwe. Instalację aktualizacji oraz aplikacji, czy inwentaryzację można wykonać bezpośrednio przy każdym urządzeniu klienckim. Jednak w przypadku, gdy mamy kilkadziesiąt stacji roboczych, bez narzędzi faktyczne zarządzanie jest niemożliwe.

Nasze rozwiązania

Nie chodzi tylko o zastąpienie drukarek biurkowych urządzeniami departamentalnymi. Poza oczywistymi oszczędnościami z tego tytułu i zaoferowaniem pojedynczego narzędzia kontroli, analizujemy całość procesów systemowych w firmie lub urzędzie.

Nasze rozwiazania

Rozwiązanie Zero Client, wraz z oprogramowaniem VDI umożliwia udostępnianie zasobów jednego komputera dla nawet 30 użytkowników. Zapewnia też pełną swobodę i wrażenie pracy przy standardowym komputerze. To wszystko za ułamek kosztów zwykłego środowiska PC.

Nasze rozwiązania