Automatyczny inteligentny
monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny jest niezastąpionym elementem nadzoru i bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w firmach i instytucjach, w zakładach przemysłowych, hotelach, obiektach sportowych, centrach handlowych oraz w warunkach miejskich, w miejscach o intensywnym ruchu samochodów i pieszych.

W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia i wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Dla przykładu w przestępczość w monitorowanym rejonie Radomia spadła o 50%. W przypadku innych miast wskaźnik ten sięga 25-75%.

Monitoring wizyjny pozwala na „odzyskanie” celów handlowych, turystycznych czy kulturalnych centrów miast oraz dworców. Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia zarządzanie ruchem. System monitoringu w mieście pozwala na skrócenie reakcji na miejscu zdarzenia z 15 do 2 minut!

Warunkiem koniecznym do wdrożenia monitoringu jest automatyzacja systemu monitoringu przez wdrożenie inteligentnej analizy obrazu (VCA) oraz sprzężenie monitoringu z działaniem służb interwencyjnych. To pozwala na skrócenie reakcji i dotarcie patrolu do miejsca wskazanego przez operatora systemu wizyjnego.

Funkcje monitoringu wizyjnego

Corocznie w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań i 40000 rozbojów,
w tym 20 000 w miejscach publicznych.

Funkcja prewencyjna

Obecność kamer skutecznie odstrasza przestępców.

Funkcja dowodowa

Wydarzenie zarejestrowane przez kamery może być wykorzystane jako materiał dowodowy.

Funkcja bezpośredniego nadzoru

Obiekt jest pod obserwacją w czasie rzeczywistym, co w przypadku powstania zagrożenia pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.

Zarządzanie bezpieczeństwem
i optymalizacja pracy służb porządkowych

Monitoring obecnie przeżywa prawdziwą ekspansję dzięki możliwości monitorowania, rejestrowania i wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym. Urządzenia do nadzoru wideo zapewniają bezpieczeństwo, lepszą kontrolę i zapobieganie niedozwolonym działaniom.

Inteligentne funkcje rozszerzają zastosowanie monitoringu. Nowoczesne systemy kamerowe pozwalają uruchomić opcje precyzyjnego liczenia ludzi, heat mapy, analizy trendu, które mogą być wykorzystane jako pomoc w zarządzaniu miejscem sprzedaży. Integracja monitoringu wizyjnego z narzędziami POS przyczynia się nie tylko do zminimalizowania kradzieży, ale tez do obserwacji natężenia ruchu.

Automatyczna identyfikacja i klasyfikacja przedmiotów i obiektów daje możliwość precyzyjnego i łatwiejszego dokonywania statystyk i zarządzania bezpieczeństwem. Monitoring może również działać jako automatyczny stróż, organizator ruchu i kontroler, dzięki oprogramowaniu rozpoznającemu tablice rejestracyjne i zbierającemu informacje o obiekcie, np.: prędkość poruszania się, wjazd do zakazanej strefy, przejazd na czerwonym świetle.

Integracja wszystkich systemów zbierania danych w jednym dużym systemie ma ogromne znaczenie dla operatorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W centrum monitoringu i dowodzenia jeden program może prześledzić wszystkie niezbędne warstwy danych pochodzących z różnych źródeł i alarmować służby bezpieczeństwa o podejrzanych zachowanych ludzi i obiektów, lub o nietypowych zgromadzeniach ludzi.

Monitoring to nie wszystko. Potrzebna jest automatyzacja wykrywania (VCA). Nadzór wideo traktowany jest głównie jako część systemu bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą między innymi: system rozpoznawania zagrożeń i system automatyzacji zgłoszeń. Dzięki zastosowaniu VCA video content analysis możliwe jest znaczne zwiększenie efektywności działania poprzez kierowanie sił i środków tam, gdzie są aktualnie potrzebne.

Możliwości inteligentnego
monitoringu wizyjnego

 • Automatyzacja nadzoru i inteligentna analizę obrazu Video Content Analysis
 • Detekcja i identyfikacja intruzów
 • Analiza zachowań
 • Zliczanie obiektów i osób w kontrolowanych strefach
 • Wykrywanie pozostawionych obiektów
 • Relatywne i autonomiczne śledzenie obiektów i osób
 • Analiza ruchu drogowego
 • Rozpoznawanie twarzy
 • Systemy Monitoringu pojazdów i obiektów (GPS/GSM)
 • Rozwiązania HD /NV / FLIR
 • Transmisja obrazu wysokiej jakości HD
 • Systemy monitorowania stref i granic
 • Monitoring NV i FLIR

Zakres naszych usług

Projektujemy i wykonujemy systemy nadzoru i monitoringu miejskiego, przemysłowego, obiektów handlowych i produkcyjnych

 • Systemy identyfikacji pojazdów ARTR i monitorowania ruchu
 • Systemy monitoringu pojazdów i obiektów (GPS/GSM)
 • Wdrażamy rozwiązania HD /NV / FLIR
 • Wdrażamy mobilne systemy monitorowania stref i granic

Poszukujesz zintegrowanego systemu
do monitoringu wizyjnego?

Realizujemy projekty dla służb bezpieczeństwa i dla branży retail.
Projektujemy optymalne rozwiązania w oparciu o cele naszych klientów.