Integracja infrastruktury sieciowej

W dzisiejszych czasach nie sposób działać efektywnie bez wykorzystania sprawnie komunikujących się aplikacji i dostępu do danych w trybie online. Projektowanie i wdrożenie nowoczesnej oraz niezawodnej infrastruktury sieciowej wiąże się z uwzględnieniem różnorodności oferowanych na rynku rozwiązań sprzętowych, pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

Drastycznie rośnie liczba ataków ze strony Internetu, co wymusza dbałość o bezpieczeństwo brzegu sieci firmowej i strefy wyniesionej DMZ. Ataki na aplikacje i systemy webowe pociągają za sobą potrzebę kompleksowej ochrony i weryfikacji poziomu bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka potencjalnych zagrożeń.

Do najważniejszych wymagań stawianych przed prawidłowo zaprojektowaną infrastrukturą sieciową należą:

 • Zapewnienie wysokiej dostępności danych oraz aplikacji
 • Bezpieczna polityka dostępu pomiędzy siecią firmową, strefą DMZ oraz Internetem
 • Bezpieczny szyfrowany dostęp zdalny do zasobów w sieci firmowej
 • Skuteczne metody blokowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sieci oraz ze strony Internetu
 • Narzędzia do monitoringu bezpieczeństwa sieci oraz weryfikacji potencjalnych zagrożeń

Doradzamy przy wyborze rozwiązań,
wdrożeniach oraz uruchomieniu usług

Projektowanie i konfiguracja sieci LAN/WAN

 • Segmentacja sieci – VLAN
 • Rozwiązania sieci LAN 10Gbit/s dla DataCenter
 • Stacking oraz wirtualizacja przełączników L2/L3
 • Sieci konwergentne czyli integracja danych, głosu oraz video
 • Load Balancing dla farm serwerowych oraz DataCenter
 • Sieci radiowe wifi
 • Akceleracja WAN oraz Load Balancing
 • Redundancja łączy ISP na urządzeniu brzegowym
 • Konfiguracja rozwiązań klastrowych High Availability

Projektowanie i realizacja bezpiecznego styku z Internetem

 • Firewall SPI Stateful Packet Inspection
 • UTM Unified Threat Management
 • Bezpieczny zdalny dostęp poprzez IPSec VPN oraz SSL VPN
 • WAF Web Application Firewall
 • AppFW Application Firewall
 • IPS Intrusion Prevention Systems oraz IDP Intrusion Detection and Prevention
 • WCF Web Content Filtering

Zarządzanie lukami bezpieczeństwa Vulnerability Management

 • Narzędzia oraz testy dla aplikacji webowych Testy Penetracyjne, naśladujące rzeczywiste techniki włamań w celu wykrycia i zabezpieczenia przed możliwością włamania
 • Narzędzia i systemy skanujące infrastrukturę sieci, serwerów oraz stacji roboczych pod kątem luk systemowych.

Bezpieczeństwo sieciowe

 • Kompleksowe zabezpieczenie styku z siecią Internet
 • Systemy NG Firewall i UTM (Zintegrowane Rozwiązania Bezpieczeństwa)
 • Systemy wykrywania i prewencji włamań – IDS/IPS
 • Sieci VPN w tym SSL VPN
 • Kontrola dostępu i identyfikacja
 • Systemy Kontroli Treści (content security)
 • Instalacje okablowania dla transmisji głosu, danych i obrazu
 • Audyt bezpieczeństwa sieciowego

Podstawowa infrastruktura sieciowa

 • Sieci rozległe (WAN)
 • Bezpieczeństwo Sieciowe
 • Podstawowa Infrastruktura Sieciowa
 • Przełączniki – sieci lokalne i dostępowe
 • Routery – sieci rozległe WAN
 • Kontrolery i Acces Pointy – WiFi
 • High Performance DataCenter Networking
 • Zarządzanie i Wirtualizacja
 • Zarządzanie Środowiskiem Sieciowym
 • Wirtualizacja sieci i SDN

Zależy Ci na bezpieczeństwie danych?

Mamy doświadczenie w projektowaniu rozwiązań sieciowych.
Pracujemy zgodnie z ISO 27001 – systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.