Poleczki Business Park

Zapraszamy na dobrą kawę do naszego biura. Centrum biznesowe Poleczki Business Park położone jest blisko warszawskiej obwodnicy i lotniska im. Fryderyka Chopina.

Biuro Itprojekt mieści się w budynku Amsterdam Office, Lobby II. Na stronie internetowej Poleczki Business Park znajdziesz więcej informacji o lokalizacji, parkingu i usługach na terenie centrum biznesowego.

Z kim chcesz się skontaktować?

Sekretariat
tel.: +48 22 112 17 75
fax: +48 22 250 11 24
biuro@itprojekt.it

Doradcy klientów
tel.: +48 22 112 07 77
sales@itprojekt.it

Zamówienia publiczne
tel.: +48 22 112 17 75
fax: +48 22 250 11 24
przetargi@itprojekt.it

Marketing
tel.: +48 22 112 17 75
marketing@itprojekt.it

Logistyka
tel.: +48 22 112 17 75
log@itprojekt.it

Serwis
tel.: +48 22 112 07 28
serwis@itprojekt.it

Dane firmowe

Itprojekt Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000249549 REGON: 140374663 NIP: 1070003702

Zarząd

Piotr Synowski i Maciej Szadkowski

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 50 000,00 zł
Kapitał zapasowy wpłacony w całości: 490 000,00 zł

Magazyn w Warszawie

ul. Spedycyjna 22
03-191 Warszawa

tel.: +48 22 112 17 75
fax: +48 22 250 11 24

Kontakt dla mediów

Szukasz informacji na temat oszczędnych rozwiązań IT i ekologicznych klastrów HPC?
Chętnie podzielimy się naszą wiedzą.