Rzeczywistość Europy to w tej chwili makabryczne obrazy przedzierających się przez granice zdesperowanych ludzi i sceny ginących na morzu uchodźców. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej jest zjawiskiem o niespotykanej do tej pory dynamice i skali i stanowi nowy rodzaj wyzwań dla służb odpowiadających za kontrolę granic. W ramach inicjatywy środowisk naukowych, poszukujących dróg rozwiązania problemu, Wojskowa Akademia Techniczna zorganizowała konferencję i cykl debat, w których wzięliśmy udział.

Pierwsza edycja konferencji, poświęconej ochronie granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych, obejmowała wspólne dokonanie analizy i oceny procesów migracyjnych oraz wypracowanie rekomendacji, dotyczących praktycznych rozwiązań ochrony granic UE. Jako partner konferencji, odpowiadaliśmy za przygotowanie sesji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym ochrony granic.

W Polsce służby szkolone są aby sprawnie reagować na zdarzenia, natomiast nie ma wdrożonych narzędzi, które pozwalałyby na ich zapobieganie. Postawiliśmy przed sobą zadanie stworzenia rozwiązania, które wyposaży nasze państwo w inteligentny system wykrywania, rozpoznawania i przewidywania zagrożeń. – podkreślił Maciej Szadkowski z Itprojekt.

Do współpracy zaprosiliśmy producentów sprzętu i oprogramowania, którzy adresują swoje rozwiązania właśnie w kontekście bezpieczeństwa publicznego, czyli Hewlett Packard Enterprise, CA Technologies, oraz Kingston. Nasza propozycja obejmowała wdrożenie systemu SENTINEL, czyli inteligentnego monitoringu video, połączonego z zaawansowanym systemem analitycznym Vertica i IDOL od HPE.

Logika systemu SENTINEL pozwala na automatyczne rozpoznawanie sytuacji krytycznych przez inteligentne rejestratory, analizę danych video w czasie rzeczywistym, co istotnie przyspiesza reakcję służb w miejscu zdarzenia i pozwala na skuteczne zapobieganie zagrożeniom.

logika_systemu_sentinel_itprojekt

W dużym uproszczeniu system składa się z pięciu podstawowych warstw gromadzenia, analizy i prezentacji danych oraz systemów analitycznych i sprzętu rejestracji video.

SENTINEL Warstwy systemu

Kamera i maszyna big data jest w stanie przeanalizować zachowanie terrorystów, ich wygląd i zaalarmować służby wystarczająco wcześnie by uniknąć zamachu lub zminimalizować jego skutki – wyjaśnił w czasie swojego wystąpienia Maciej Szadkowski.

System analizuje zachowanie ludzi i pojazdów 24/7 we wskazanych obszarach, zgodnie z określonym wcześniej schematem. Ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić drobnych zależności i połączyć danych z tak wielu źródeł jednocześnie. SENTINEL obejmuje mobilne stacje zbierania i analizy danych w czasie rzeczywistym, dlatego pozwala przewidzieć zagrożenia i im zapobiec.

Straż graniczna z powodzeniem może wykorzystać dostępne już najbardziej innowacyjne systemy, aby zwiększyć skuteczność pracy i lepiej chronić granice Polski u UE.

Jeśli wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czyli Policja, Straż Pożarna, wojsko i Straż Graniczna będą mogły wspólnie korzystać z tego rodzaju inteligentnych rozwiązań, mamy szansę uniknąć zagrożeń terrorystycznych, z którymi borykają się kraje Europy Zachodniej.

Zobacz prezentację systemu SENTINEL z wystąpienia Macieja Szadkowskiego.

Konferencja była adresowana jest do przedstawicieli kierownictwa i kadry instytucji europejskich, ministerstw
narodowych, urzędów centralnych, instytucji wojskowych i pozamilitarnych, służb policyjnych i specjalnych, straży
granicznych i inspekcji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ambasad i instytucji
państw członkowskich UE oraz prywatnych przedsiębiorstw i społecznych organizacji działających w obszarze ochrony granic Europy.

Inicjatorzy konferencji planują powołanie Zespołu Naukowo-Eksperckiego, zaprojektowanie zamierzeń proceduralnych oraz pozyskanie funduszy na przygotowanie rekomendacji. Wnioski z debaty zostaną opracowane w postaci Raportu Naukowo-Eksperckiego zawierającego omówienie współczesnego wymiaru ochrony granic Unii Europejskiej, koncepcji Unijnej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz innowacyjnych rozwiązań i technologii ochrony granic.

Konferencja „Ochrona granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”, 27.04.2016r.
Wojskowa Akademia Techniczna
FacebookTwitterYouTube

MAciej Szadkowski - Wystąpienie WAT Piotr Synowski Grzegorz Malecki WAT 2 1 3